A Way to Success: Practical English Phonetics for University Students. Year 1 / Н. В. Тучина, В. В. Перлова; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2019. — 176 с.: іл.

ISBN 978-966-03-7074-6.

Посібник повністю відповідає програмі першого курсу мовного ВНЗ і органічно пов’язаний з іншими підручниками навчального комплексу «A Way to Success».

Посібник розроблено в руслі сучасних освітніх вимог, які визначають компетентнісний підхід у навчанні як максимально продуктивний, і спрямовано на розвиток фонетичної компетенції студентів філологічних факультетів.

Посібник складається з двох розділів, перший з яких ставить за мету засвоєння студентами основних понять фонетики. Основними видами навчальної діяльності на цьому етапі
є аналітичні завдання, у ході яких студенти знайомляться з необхідною інформацією і роблять власні умовиводи щодо певних фонетичних явищ. Другий розділ присвячено практичному опрацюванню звуків і інтонаційних моделей. Поряд із вправами на рецепцію і репродукцію звуків та ритміко-інтонаційних
моделей використовуються вправи, пов’язані з поділом слів на склади та наголосом в англійській мові.

 Аудіо-матеріали: ZIP-архів