Вольтер

Вольтер

один із найбільших французьких філософів-просвітників XVIII століття: поетпрозаїксатириктрагікісторикпубліцистантиклерикал, що відомий своєю дотепністю, його нападками на настанови католицької церкви, а також пропагандою свободи віросповіданнясвободи слова і відокремлення церкви від держави.