Ірина Преловська

Ірина Преловська

 історик, історик Церкви, джерелознавець, археограф, музеєзнавець, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (за основним місцем роботи) доктор церковно-історичних наук, професор кафедри церковно-історичних і практичних дисциплін Київської православної богословської академії (за сумісництвом), викладач курсу «Історія Української Православної Церкви» (з 1998 року).