A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 2 (Student’s Book)

Цифрова: 200 грн.


Автор: Мова видання: англійська Мова оригіналу: англійська Обкладинка: м'яка Кількість сторінок: 288 Жанр: Навчальна література, словники, довідники Серія: Підручники для вищої школи Рік видання: 2021 ISBN: 978-966-03-9794-1

Підручник складається з 10 розділів (Units) і додатків. Кожен розділ має чітку структуру, містить завдання для розвитку граматичних навичок писемного й усного мовлення. Матеріал повністю відповідає програмі другого курсу факультетів іноземних мов ЗВО України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних схем і таблиць. За рахунок компетентнісного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу створюються умови для формування у студентів граматичної компетентності у різних видах мовлення.

Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню В2/В2+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з підручником A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 1 (Student’s Book).

 

Фоліо рекомендує