A Way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book): 2-ге вид., випр. та доп. / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін.; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2015. — 336 с.: іл.

ISBN 966-03-7136-1.

Підручник складається з 18 уроків (units), які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі першого курсу мовного ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.

 Аудіо-матеріали: ZIP-архів