A Way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book): 2-ге вид., випр. та доп. / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін.; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2015. — 336 с.: іл.

ISBN 978-966-03-7136-1.

Підручник складається з 18 уроків (units), які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі першого курсу мовного ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти.

 Аудіо-матеріали: ZIP-архів

A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 2 (Student’s Book)

ISBN 978-966-03-9794-1.

Підручник складається з 10 розділів (Units) і додатків. Кожен розділ має чітку структуру, містить завдання для розвитку граматичних навичок писемного й усного мовлення. Матеріал повністю відповідає програмі другого курсу факультетів іноземних мов ЗВО України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних схем і таблиць. За рахунок компетентнісного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу створюються умови для формування у студентів граматичної компетентності у різних видах мовлення.

 Відповіді: PDF-файл